Industry symbiosis workshop

17 Dec 2020, 10.00 - 13.00
Online conference

Agenda

INTRODUCTION / UVOD

Alenka Mauko Pranjič (ZAG)

SHORT INTRODUCTIONS OF PARTICIPANTS / KRATKE PREDSTAVITVE UDELEŽENCEV

BEST PRACTICES OF INDUSTRIAL SYMBIOSIS IN CONSTRUCTION SECTOR / DOBRE PRAKSE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE V GRADBENIŠTVU

Ana Mladenovič (ZAG)

WASTE OR PRODUCT? - IMPORTANT DECISION / ODLOČITEV ZA ODPADEK ALI PROIZVOD?

Antonija Božič Cerar (GZS)

QUESTIONS & ANSWERS / VPRAŠANJA & ODGOVORI

BREAK / ODMOR

PRESENTATION OF THE PRINCIPLES AND METHODOLOGY OF INDUSTRIAL SYMBIOSIS - INTRODUCTION TO THE WORKSHOP / PREDSTAVITEV PRINCIPOV IN METODOLOGIJE INDUSTRIJSKE SIMBIOZE  - UVOD V DELAVNICO

Alenka Mauko Pranjič (ZAG)

WORK IN GROUPS / DELO V SKUPINAH

CONCLUSIONS / PREDSTAVITEV ZAKLJUČKOV

Established in 2018 by

Founders

This website uses cookies to provide a better user experience and to track visits to the site.

By selecting "I agree", you consent to the use of cookies. If you do not agree, select "I do not agree".More ...